Folie ochronne z technologią Low Noise

Gama produktów Low Noise redukuje do minimum hałas podczas odwijania, aby zapewnić ochronę zdrowia Twoich pracowników.

LowNoie Reduce the Db than standard film

Poziomy hałasu poniżej 85 dB

Novacel Low Noise – ochrona pracowników

Nowa technologia Low Noise umożliwia odwijanie rolek folii ochronnej o bardzo wysokiej przyczepności przy poziomie hałasu poniżej 85 dB. Osiągnięty poziom jest niższy od wymaganego przez obowiązujące normy międzynarodowe:

  • Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego,
  • Limit prawny ustalony przez Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych (dyrektywa TED 01-00-015).

Przepisy dotyczące miejsca pracy nakładają obowiązek noszenia środków ochrony indywidualnej (ŚOI) począwszy od 85 dB, co stanowi dopuszczalny limit narażenia (PEL).
  


Zdrowie i dobre samopoczucie – ochrona przed hałasem

Technologia Low Noise zapewnia środowisko pracy o niższym poziomie hałasu podczas laminowania folii ochronnej o bardzo wysokiej przyczepności do powierzchni. Redukcja poziomu hałasu w decybelach, zmierzona przez niezależne akredytowane laboratorium kontrolne pozwala uniknąć obowiązkowego noszenia środków ochrony słuchu i zapewnia niezrównany komfort operatorom linii produkcyjnych.
 
Komitety ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, reprezentujące pracowników w firmach i służby medycyny pracy poszukują rozwiązań w celu ograniczenia poziomu hałasu w ich zakładach. Technologia NOVACEL® Low Noise stanowi odpowiedź na tę potrzebę.

Niski poziom hałasu jest zapewniany przez niską siłę odwijania

Ponadto nowa technologia Novacel Low Noise zapewnia zdecydowane obniżenie siły odwijania. Pozwala to na łatwą konfigurację linii i umożliwia uniknięcie ryzyka, że ręczne odwijanie, wykonywane codziennie przez pracowników linii, może być bolesne.

Konfiguracja rolki może być wykonywana przez pracowników Twojej firmy bez wysiłku, pomagając w ten sposób ograniczyć ryzyko schorzeń mięśniowo-szkieletowych (MSD).

Gama produktów Novacel Low Noise

Niski poziom hałasu zapewnia wzrost wydajności

Wydajność i jakość produktu zależą od koncentracji operatorów podczas obsługi linii produkcyjnej. Pomaga w tym mniej hałaśliwe środowisko pracy dzięki nowej technologii Novacel Low Noise. Ta innowacja technologiczna zapewnia ochronę zdrowia personelu i stanowi istotny element dobrego samopoczucia w pracy.

Nowa technologia Low Noise umożliwia obniżenie kosztów dotyczących środków ochrony indywidualnej dotyczących ochrony słuchu, który staje się zbędny, a także sprzętu zintegrowanego bezpośrednio z urządzeniami do laminowania folii ochronnej.